Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Nhìn đời bằng đôi mắt cận thị....NHÌN.....ĐỜI BẰNG ĐÔI MẮT CẬN THỊ
07/22/2007 09:44 amPeople often have what they don't like, and like what they don't have.That's the tragedy of life !!!


( Con người thường không thích những gì Họ có, mà thích những thứ Họ không có... Đó là thảm họa của cuộc đời !!! )


    thaovietdalat  ghiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét